קטע:מצודות על תהלים ט ו

מצודת דוד

"גערת" - בעבורי גערת גוים וגו' ומחית שמם לבל יזכרו

מצודת ציון

"גערת" - ענין זעקת נזיפה