קטע:מצודות על תהלים טז י

מצודת דוד

"לא תתן וגו'" - על הנפש יאמר וכפל הדבר במ"ש

"כי לא תעזב נפשי" - לא תכלה נפשי בקבר עם הגוף