קטע:מצודות על תהלים טז ח

מצודת דוד

"כי מימיני" - כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור לי ולא אהיה נוטה לנפול

"שויתי ה'" - תמיד אחשב כאלו ה' עומד נגדי ורואה מעשי

מצודת ציון

"שויתי" - שמתי כמו משוה רגלי (לקמן י"ח)