קטע:מצודות על תהלים טז ז

מצודת דוד

"אשר יעצני" - בעבור שיעץ אותי לקבלו לאלוה

"אף לילות" - כאשר הוא יעץ אותי כן אף כליותי מיסרות ויועצות אותי ע"ז בלילות שהיא עת אשר הלב פנוי ממחשבה הטורדת