קטע:מצודות על תהלים טז ד

מצודת דוד

"בל אסיך" - לא אזרוק דם לגילולים כמוהם ואף לא אזכיר שמם בשפתי

"אחר מהרו" - ר"ל אבל האנשים המרבים מוהר להקריב זבחים לאל אחר ירבו עצבותם על ידיך כי תרדפם להעציב לבם ולא תכניע להם

מצודת ציון

"מהרו" - ענין מתן כמו כמוהר הבתולות (שמות כ"ב)

"אסיך נסכיהם" - ענין זריקה