קטע:מצודות על תהלים טז א


מצודת ציון

"מכתם" - מלשון כתם והוא הזהב הטוב ורצה לומר שהיה המזמור הזה חביב לפניו ככתם