קטע:מצודות על תהלים טו ד

מצודת דוד

"נבזה" - אדם הנבזה הוא נמאס בעיניו ולא יחניף למי

"להרע" - לענות נפשו

מצודת ציון

"ימיר" - מלשון תמורה וחלוף