מצודות על תהלים טו ד

<< מצודות על תהלים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"נבזה" - אדם הנבזה הוא נמאס בעיניו ולא יחניף למי

"להרע" - לענות נפשו

מצודת ציון

"ימיר" - מלשון תמורה וחלוף