מצודות על תהלים טו ב

<< מצודות על תהלים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"הולך תמים" - כאלו משיב ההולך בדרך תמים וגו' הוא אשר יגור בה

"בלבבו" - מאמת מחשבת לבו לדבר מצוה