קטע:מצודות על תהלים ז יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואזמרה" - אשבח בזמר את שם ה' לומר שעוד הוא עליון ומאד נעלה על כל התשבחות

"כצדקו" - כאשר ראוי להודות על הצדקת דינו