קטע:מצודות על תהלים ו י

מצודת דוד

"שמע וגו'" - כפל הדבר במ"ש