קטע:מצודות על תהלים ו ט

מצודת דוד

"סורו" - לכו ממני כי לא תוכלו לי מעתה כי נתקבלה תפלתי