קטע:מצודות על תהלים ו ח

מצודת דוד

"עששה מכעס" - מחרון האויב בלו עיני

"עתקה" - בעבור צרותי כהה עיני כאלו נתיישנה בזוקן וא"כ די בכל הצרות אשר כבר עברו עלי

מצודת ציון

"עששה" - לשון בליה ורקבון וכן ועצמי עששו (לקמן ל"א)

"עתקה" - ענין יישון כמו והדברים עתיקים (דברי הימים א' ד)