קטע:מצודות על תהלים ה ג

מצודת דוד

"כי אליך אתפלל" - והמלך נוטה אזנו בחסד אל עבדו הבוטח עליו ומבקש ממנו שאלתו

מצודת ציון

"הקשיבה" - עניין שמיעה

"שועי" - צעקתי