קטע:מצודות על תהלים ה א


מצודת ציון

"הנחילות" - מלשון נחיל של דבורים (בבא קמא קי"ד) והוא שם כלי זמר אשר קולו נשמע כשריקת הדבורים