קטע:מצודות על תהלים ב ט

מצודת דוד

"תרועם" — תשבר אותם, כמו המשבר מה בשבט ברזל.

מצודת ציון

"תרועם" — תשברם, כמו "ורעות רוח" (קהלת א).

"יוצר" — אומן חרס.

"תנפצם" — ענין הפזור עם השבר והרצוץ, וכן: "ונפוץ הכדים" (שופטים ז).