קטע:מצודות על תהלים ב ב

מצודת דוד

"יתיצבו" - מוסב על למה האמור במקרא שלפניו לומר למה יתיצבו המלכים והשרים בעצה אחת על ה' ועל משיחו

מצודת ציון

"ורוזנים" - שרים

"נוסדו" - ענין עצה כמו נמתיק סוד (לקמן נ"ה) ע"ש שהעצה נעשה בסוד לבל יגולה או לפי שהעצה להמעשה הוא כהיסוד לבנין