פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כי יודע ה'" - כי המקום ב"ה נותן לב לדעת ולהשגיח על דרך הצדיקים לבל יכשלו בו אבל דרך הרשעים תהיה אבודה מהשגחת ה' להיות נעזב אל המקרים ולא יהיו א"כ נכללים בעדת הצדיקים

מצודת ציון

"יודע" - ענין השגחה כמו וידע אלהים (שמות ב כה)