קטע:מצודות על שמואל ב כ כג

מצודת דוד

"ובניה" - אף שכבר חשבו למעלה חשבו כאן על כי חשב שאר השרים

"אל כל הצבא" - לפי שרצה דוד להעמיד את עמשא תחתיו להיות שר הצבא ולזה אמר כאשר הומת עמשא נשאר יואב בשררותו על כל הצבא כמו שהיה