מצודות על שמואל ב כ כא


מצודת דוד

"בעד החומה" - דרך החומה ממעל לה

"לא כן הדבר" - שאני בוחר ומבקש להמית ולהשחית אלא פה נמצא איש וגו'

"נשא ידו" - רצה לומר מרד במלך