קטע:מצודות על שמואל ב כ יג

מצודת דוד

"כאשר הוגה" - אחר שהוסר מן המסלה עברו כולם אחרי יואב

מצודת ציון

"הוגה" - הוסר כמו (ישעיהו כז ח)הגה ברוחו הקשה