קטע:מצודות על שמואל ב כ יא

מצודת דוד

"עליו" - אצל החלל

"אשר לדוד" - אשר אוהב לדוד

"אחרי יואב" - ילך אחרי יואב ולא יעמוד פה על החלל