קטע:מצודות על שמואל ב כ טז

מצודת דוד

"שמעו שמעו" - כפלה דבריה כדרך הצועק בבהלה וקראה לאנשי המלחמה שהם ישמעו לה אשר אמריה תאמר אמרו ליואב שיקרב אלי ואדברה אליו