קטע:מצודות על שמואל ב כ ט


מצודת ציון

"ותוחז" - מלשון אחיזה