קטע:מצודות על שמואל ב כ ז

מצודת דוד

"אנשי יואב" - הגבורים אשר היו סרים למשמעתו והלכו עמו מאז אל המלחמה

מצודת ציון

"והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא