קטע:מצודות על שמואל ב כ ד

מצודת דוד

"שלשת ימים" - עד שלשת ימים

"ואתה פה עמוד" - שוב עמהם לעמוד פה כי רצה להעמידו לשר הצבא תחת יואב

מצודת ציון

"הזעק" - אסוף בקול זעקה