פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כד יז

מצודת דוד

"ידך" - מכת ידך זו הדבר

"אנכי חטאתי" - רצה לומר אני הסיבה בהמגפה הזאת

"ואלה הצאן" - רצה לומר בני העם

מצודת ציון

"העויתי" - מלשון עון