קטע:מצודות על שמואל ב כד ח


מצודת ציון

"וישוטו" - הלכו אנה ואנה