קטע:מצודות על שמואל ב כד ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וסביב" - משם סובב עצמו והלך אל צידון

"דנה יען" - לדן יען והיא שם מקום

"חדשי" - הנתיישב מחדש ומזמן קרוב