קטע:מצודות על שמואל ב כג כא

מצודת דוד

"איש מראה" - רצה לומר בעל פרצוף גדול המטיל אימה

מצודת ציון

"בשבט" - בשרביט