פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כג טז

מצודת דוד

"ויסך" - שפכם ארצה לשם ה'

"ויבקעו" - כאשר שמעו שהתאוה להם הלכו מעצמם לעשות נחת רוח לדוד ועברו דרך המחנה וכאלו בקעוה לעשות בה דרך לעצמם

מצודת ציון

"ויסך" - מלשון נסך