קטע:מצודות על שמואל ב כב מב

מצודת דוד

"אל ה'" - רצה לומר לאחר זמן יפנו אל ה' להתפלל אליו אבל לא יענם

"ישעו" - יפנו אל מלכי האדמה

מצודת ציון

"ישעו" - ענין הפנה כמו (ישעיהו יז ח)ולא ישעה אל המזבחות

"ענם" - מלשון עניה ותשובה