פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כב מא

מצודת דוד

"ואצמיתם" - רצה לומר עם כי ינוסו אשיגם ואצמיתם

"משנאי" - רצה לומר וכן משנאי תתה לי עורף והוא כפל ענין במלות שונות כדרך מליצת השיר

"תתה לי עורף" - כי ינוסו ויהפכו לי עורף

מצודת ציון

"תתה" - נתת

"עורף" - הוא אחורי הפנים

"ואצמיתם" - ענין כריתה כמו (שם קא ה) אותו אצמית