פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כב לח


מצודת ציון

"כלותם" - מלשון כליון