פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כב כא

מצודת דוד

"כבור ידי" - כפל הדבר במלות שונות

"כצדקתי" - כפי צדקתי כי לא הרעותי את אחד מהם

מצודת ציון

"יגמלני" - מלשון גמול ותשלום שכר

"כבור" - מלשון ברור ונקי