קטע:מצודות על שמואל ב כב ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מחמס" - מאנשי חמס

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו קרן לבעל הקרנים

"ומנוסי" - אנוס אליו מפחד האויב

"צורי" - ה' הוא חזקי אשר אחסה בו

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור וסלע וכפל דבריו במלות שונות כדרך השיר

"ומנוסי" - מלשון ניסה ובריחה

"מחמס" - הוא כענין גזל