קטע:מצודות על שמואל ב כב ב

מצודת דוד

"ה' סלעי" - ה' מחסי כבנין מסלע וכמצודה

מצודת ציון

"ומצודתי" - מבצר חזק

"ומפלטי" - מצילי ואמר לי לתוספת ביאור