קטע:מצודות על שמואל ב כא כ

מצודת דוד

"שש ושש" - לכל אחת היו שש ולשלא נחשב שבשתי ידיו היו שש וכן בשתי רגליו שלש לכל אחת לזה חזר ופירש עשרים וארבע מספר

מצודת ציון

"מדון" - מלשון מדה ורוצה לומר בעל מדה גדולה וכן (במדבר יג לב)אנשי מדות