פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב כא ח

מצודת דוד

"בני מיכל" - הנה מיכל לא ילדה אף לא היתה נשאת לעדריאל כי אם מירב אחותה והיא ילדתם ומיכל אחותה גדלתם ובעבור זה נקראו על שמה (סנהדרין יט ב)