קטע:מצודות על שמואל ב י ט

מצודת דוד

"פני המלחמה" - פני אנשי המלחמה