פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יט לב

מצודת דוד

"לשלחו" - ללותו את הירדן

מצודת ציון

"את המלך" - עם המלך

"לשלחו" - ענין לויה