קטע:מצודות על שמואל ב יט לא

מצודת דוד

"גם את הכל יקח" - אף אם ציבא יקח הכל אינני חושש אחרי שבא אדוני בשלום כי בזה אני שמח יותר מבנחלה

מצודת ציון

"אחרי" - הוא כענין הואיל כמו (יחזקאל כ לט)ואחר אם אינכם שומעים