קטע:מצודות על שמואל ב יט ל

מצודת דוד

"למה תדבר וגו'" - למה תרבה דברים הן אמרתי וגזרתי שיחולק בין שניכם

מצודת ציון

"השדה" - הוא כולל כל הנחלה