פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב יט כט

מצודת דוד

"ומה יש לי" - זולת זה מה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד בעבורה להטיב עמי בדבר הנחלה

"אנשי מות" - על ששאול בקש נפשך ועם כל זאת עשית עמי צדקה להיות מאוכלי שלחנך בעבור צדקת אבי יהונתן

מצודת ציון

"אנשי מות" - רצה לומר חייבי מיתה

"ותשת" - ותשם