קטע:מצודות על שמואל ב יט כד

מצודת דוד

"לא תמות" - בעבור העון הזה