קטע:מצודות על שמואל ב יט יז

מצודת דוד

"וימהר שמעי" - מיהר לבוא מכל בית יוסף