קטע:מצודות על שמואל ב יט יא

מצודת דוד

"מת במלחמה" - ומזה נראה שעדיין דוד בהצלחתו עומד

מצודת ציון

"מחרישים" - שותקים