קטע:מצודות על שמואל ב יט טז

מצודת דוד

"בא הגלגלה" - התקבצו לגלגל והיא בעבר הירדן המערבי