קטע:מצודות על שמואל ב יט ג

מצודת דוד

"לאבל" - נהפך לאבל