מצודות על שמואל ב יח כו


מצודת דוד

"ויאמר המלך" - כשמוע דבר הצופה

"גם זה מבשר" - הואיל וגם הוא לבדו בא

"אל השוער" - אל שומר השער

"הנה איש" - הנה עוד איש