קטע:מצודות על שמואל ב יח כה

מצודת דוד

"אם לבדו" - ואין כן דרך הנסים מן המלחמה